B-logotyp-2barvy
gulmistr@3x

GULE FOOD TRUCK
sociální podnik pro OZP

Mgr. Martin Ballaty
vedoucí sociálního podniku

+420 725 901 948
ballaty@gulefoodtruck.cz

 

příběh sociálního podniku Gule

Základy projektu GULE (Gastronomie Umožňující Lidem Existovat) vycházejí z mých osobních, studijních a profesních zkušeností. 

S problematikou začleňování znevýhodněných osob do společnosti přicházím do kontaktu od útlého dětství. Vyrůstal jsem totiž po boku bratra s kombinovanou vadou a tato životní zkušenost se stala hlavní motivací pro hlubší zájem o dané téma.  

Z tohoto důvodu jsem se po gymnáziu věnoval studiu humanitních disciplín (resocializační pedagogika) a absolvoval několik praxí v denních stacionářích pro osoby s různými typy znevýhodnění. 

Po ukončení studií jsem se však absolutně necítil na přímou práci s danou cílovou skupinou a bál se syndromu vyhoření. Nicméně touha pomáhat lidem na okraji společnosti ve mne setrvala, a proto následovala profesní kariéra na Magistrátu hlavního města Prahy. Zde jsem měl na starosti administraci projektů financovaných z fondů EU, které byly zaměřeny na podporu neziskových organizací pracujících se znevýhodněnými osobami.

 Vše „dozrálo“ až po ukončení pracovního poměru a cestě na opačnou polokouli. Výše uvedené osobní, studijní a profesní zkušenosti se propojily v celek a já poprvé v životě sebral „GULE“ na to, abych se postavil výzvě ve formě přímé práce s cílovou skupinou. 

A tak jsme tu … SOCIÁLNÍ PODNIK, jehož posláním je vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním znevýhodněním. 

HP-socialni-podnik

provozem food trucku chceme poukázat na skutečnost, že i člověk s handicapem je schopen kvalitního pracovního výkonu, není třeba mu vytvářet speciální pracovní podmínky a neustále na jeho činnost dohlížet.

nadpis-nas-tym

Projekt v současné době poskytuje stabilní pracovní uplatnění 4 osobám se III. stupněm invalidity. Jsme taková malá rodina, a proto týmu přezdíváme „Děti z GULErbynu“.

Ingrid-image@3x

ingrid

Bývalá majitelka cestovní agentury, která hovořila 4 světovými jazyky. Před 3 lety jí však postihla mozková přihoda, učila se tak znovu mluvit, ovládat hrubou i jemnou motoriku. Prošla tréninkovým programem v TA KAVÁRNĚ, kde si osvěžovala pracovní návyky - práci s penězi, obsluhu hostů a přípravu různých nápojů. Po absolvování tréninku přijala práci v projektu GULE a je vždy tou “elegantní dámou u pokladny”. Ráda cestuje, miluje Francii a bílé víno. Doma ma pejska “smokeyho” a v gulích nemusí sektor u fritézy - pronesla, že: “není žádná smažka”.

fork

zbyněk

Vyučil se čalouníkem, avšak po většinu života pracoval v gastronomii jako výčepní, pomocný kuchař a také jako barista v sociálním podniku Cafe Martin a TA KAVÁRNA. Má od dětství Diabetes melitus 1.typu a správnou hladinu inzulínu v těle mu zabezpečuje speciální pumpa. I přesto, že to nesmí s ochutnáváním koblížků přehnat, je do jejich smažení zapálen natolik, že mu interně přezdíváme “gulomet”. Zbyněk si nedokáže představit ráno bez svého “turka” a červené Chesterfieldky. Je milovníkem country, Kozla 10* a španělského ptáčka. V trucku nemá rád úklid a mytí věcí po směně, ale tomu se stejně většinou úspěsně vyhne.

fork
Zbynek-image@3x
Lenka-image@3x

lucka

Narodila se s dětskou mozkovou obrnou (DMO), vystudovala v Jedličkově ústavu obor sociálně právní činnost pro oblast sociální péče a následně naskočila do tréninkového programu v nedaleké TA KAVÁRNĚ. Poté několik let působila v mamacoffee, kde se však nedostala z pozice “myče nádobí” na vyšněný bar. Proto nabídku zaměstnání ve food trucku přijala okamžitě jako obrovskou výzvu a krok vpřed. Tato milovnice Harryho Pottera patří k nejsvědomitějším zaměstnancům podniku a občas máme pocit, že by nejradeji byla chobotnicí, aby mohla zvládnout co nejvíce činností. Stála také u zrodu našeho karamelu, proto jí přezdíváme “karamelová víla”. Pokud na ní budete chtít udělat dojem, pozvěte jí na horké kakao.

fork

tomáš

Vystudovaný RNDr. na matematicko-fyzikální fakultě UK, který dlouhá léta pracoval jako výzkumný pracovník na Hydrometerologickem a Fyziologickem ustavu AV ČR, dále pak jako vývojář a programátor různých analytických nástrojů pro soukromý i veřejný sektor (MV ČR, ČNB, FF UK). V důsledku velkého pracovního vytížení se však dostavily psychické problémy s doživotními následky. Po hospitalizaci ve specializovaném zařízení Tomáš nastoupil do řetězců Starbucks a McDonalds jako pomocný pracovník. Na jaře roku 2019 se přihlásil na inzerát a nyní je v týmu označován jako “Gutenberg”, protože nikdo netiskne lépe, než-li on. Doma mu spolecnost dělají jeho dvě kočky, se kterými nejradeji poslouchá skupinu U2. Jeho životní motto je: “co nechceš, aby tobě dělali druzí, nečiň ty jim”. Amen.

fork
tomas-image@3x

facebook

facebook@2x

twitter

twitter@2x

instagram

instagram@2x
#mamenatogule
#handicapnoaco

ZA PODPORY

EU-loga-transparent

Projekt: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000709